ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "fragile"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  fragile

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  แปลว่า เปราะบาง

  ความหมายคล้ายกันกับ weak

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  fragile

  ความหมายคล้ายกันกับ fragile

  แปลว่า เปราะบาง

  ความหมายคล้ายกันกับ fragile

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "fragile"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
breakablefragile
flimsyfragile
easily brokenfragile
brittlefragile
delicatefragile
frailweak
weakweak
limpweak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "weak" เหมือนกับ "fragile"   ได้แก่