ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "forgive and forget"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  forgive and forget

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า ให้อภัย และลืม

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "pardon" เหมือนกับ "forgive and forget"   ได้แก่