ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "figure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  figure

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า รูป

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "figure"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
make upform
shapeform
appearanceform
formform

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "figure"   ได้แก่