ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "fault"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  fault

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  fault

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

 • 3/3

  fault

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

  ความหมายคล้ายกันกับ error

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "fault"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
faux pasmistake
errormistake
misstepmistake
oversightmistake
gaffemistake
bloopermistake
muddlemistake