ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "fat"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  fat

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ไขมัน

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  fat

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ไขมัน

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "fat"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
heavyfat
stoutfat
obesefat
chubbyfat
bigfat
plumpfat
overweightfat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "large" เหมือนกับ "fat"   ได้แก่