ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "far off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  far off

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  แปลว่า ไกล

  ความหมายคล้ายกันกับ remote

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "far off"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
in the sticksremote
remoteremote
out of the wayremote
secludedremote
distantremote
isolatedremote
inaccessibleremote
farawayremote
put offdelay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "remote" เหมือนกับ "far off"   ได้แก่