ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "fallacy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fallacy

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า วิบัติ

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "fallacy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
errormistake
miscalculationerror
mistakeerror
blundererror
boo-booerror
faulterror
slip uperror

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "error" เหมือนกับ "fallacy"   ได้แก่