ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "facilitate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  facilitate

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  แปลว่า อำนวยความสะดวก

  ความหมายคล้ายกันกับ help

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "facilitate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
helphelp
aidhelp
assisthelp

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "help" เหมือนกับ "facilitate"   ได้แก่