ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "enormous"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า มหาศาล

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า มหาศาล

  ความหมายคล้ายกันกับ large

 • 3/3

  enormous

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

  แปลว่า มหาศาล

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "enormous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
biggreat
greatgreat
vastgreat
largegreat
hugegreat
immensegreat
grandgreat