ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "energetic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  energetic

  ความหมายคล้ายกันกับ lively

  แปลว่า มีความกระตือรือร้น

  ความหมายคล้ายกันกับ lively

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "energetic"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
spiritedlively
livelylively
vivaciouslively
activelively
bubblylively
vigorouslively
dynamiclively

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "lively" เหมือนกับ "energetic"   ได้แก่