ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "elevated"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  elevated

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า ยกระดับ

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "elevated"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
loftyhigh
soaringhigh
highhigh

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "high" เหมือนกับ "elevated"   ได้แก่