ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "effort"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  effort

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "effort"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
endeavoreffort
tryeffort
exertioneffort
attempteffort

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "effort" เหมือนกับ "effort"   ได้แก่