ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "earnings"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  earnings

  ความหมายคล้ายกันกับ income

  แปลว่า กำไร

  ความหมายคล้ายกันกับ income

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "earnings"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
proceeds -payincome
incomeincome
revenueincome

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "income" เหมือนกับ "earnings"   ได้แก่