ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dynamic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dynamic

  ความหมายคล้ายกันกับ lively

  แปลว่า แบบไดนามิก

  ความหมายคล้ายกันกับ lively

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dynamic"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
spiritedlively
livelylively
vivaciouslively
activelively
bubblylively
energeticlively
vigorouslively

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "lively" เหมือนกับ "dynamic"   ได้แก่