ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "during"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  during

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  แปลว่า ในระหว่างการ

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "during"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
throughoutduring
whileduring
at the same timeduring

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "during" เหมือนกับ "during"   ได้แก่