ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "drawn out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  drawn out

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  แปลว่า ดึงออก

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "drawn out"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
longlong
extendedlong
stretchedlong
elongatedlong
leave outomit
max outpeak
rule outprohibit
yell- cry outcall
out of the wayremote

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "long" เหมือนกับ "drawn out"   ได้แก่