ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "drawn out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  drawn out

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  แปลว่า ดึงออก

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "drawn out"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
lengthylong
extensivelong
longlong
extendedlong
stretchedlong
elongatedlong
rule outprohibit
leave outomit
max outpeak

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "long" เหมือนกับ "drawn out"   ได้แก่