ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dither"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dither

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  แปลว่า แปลงเป็นจุด

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dither"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
be indecisivewaver
fluctuatewaver
be irresolutewaver
vacillatewaver
falterwaver
waverwaver
hesitatewaver

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "waver" เหมือนกับ "dither"   ได้แก่