ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "discover"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  discover

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ค้นพบ

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  discover

  ความหมายคล้ายกันกับ find

  แปลว่า ค้นพบ

  ความหมายคล้ายกันกับ find

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "discover"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
understandlearn
gatherlearn
learnlearn
ascertainlearn
acquirelearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "discover"   ได้แก่