ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "disappear"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  disappear

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หายไป

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "disappear"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
departleave
leaveleave
run offleave
go awayleave
abscondleave
leave outomit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "disappear"   ได้แก่