ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "diminish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  diminish

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  แปลว่า ลดน้อยลง

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "diminish"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
decreasedecrease
dwindledecrease
reducedecrease
cutdecrease
lessendecrease
declinedecrease
shrinkdecrease

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "decrease" เหมือนกับ "diminish"   ได้แก่