ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "design"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  design

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า การออกแบบ

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "design"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
ideaidea
thoughtidea
conceptidea
proposalidea
planidea
scheme- suggestionidea
initiativeidea

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "idea" เหมือนกับ "design"   ได้แก่