คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deliberate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    deliberate

    ความหมายคล้ายกันกับ think

    แปลว่า พิจารณา

    ความหมายคล้ายกันกับ think

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deliberate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
believethink
mull overthink
thinkthink
contemplatethink
ponderthink
reflectthink

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "think" เหมือนกับ "deliberate"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน