ค้นหาSynonyms

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deliberate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    deliberate

    ความหมายคล้ายกันกับ think

    แปลว่า พิจารณา

    ความหมายคล้ายกันกับ think

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deliberate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
believethink
mull overthink
thinkthink
contemplatethink
ponderthink
reflectthink

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "think" เหมือนกับ "deliberate"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน