ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "delete"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  delete

  ความหมายคล้ายกันกับ omit

  แปลว่า ลบ

  ความหมายคล้ายกันกับ omit

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "delete"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
omitomit
excludeomit
leave outomit
skipomit
removeomit
pass overomit
overlookomit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "omit" เหมือนกับ "delete"   ได้แก่