ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "delayed"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  delayed

  ความหมายคล้ายกันกับ late

  แปลว่า ล่าช้า

  ความหมายคล้ายกันกับ late

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "delayed"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
latelate
belatedlate
tardylate
behindlate

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "late" เหมือนกับ "delayed"   ได้แก่