ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "delay"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  delay

  ความหมายคล้ายกันกับ delay

  แปลว่า ความล่าช้า

  ความหมายคล้ายกันกับ delay

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "delay"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
procrastinatedelay
put offdelay
postponedelay
deferdelay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "delay" เหมือนกับ "delay"   ได้แก่