ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "defrost"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  defrost

  ความหมายคล้ายกันกับ thaw

  แปลว่า ละลายน้ำแข็ง

  ความหมายคล้ายกันกับ thaw

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "defrost"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
softenthaw
thawthaw
meltthaw
dissolvethaw
liquefythaw

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thaw" เหมือนกับ "defrost"   ได้แก่