ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deficiency"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deficiency

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  แปลว่า ขาด

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deficiency"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
defectdefect
imperfectiondefect
faultdefect
blemishdefect
flawdefect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "defect" เหมือนกับ "deficiency"   ได้แก่