ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deference"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deference

  ความหมายคล้ายกันกับ respect

  แปลว่า แสดง

  ความหมายคล้ายกันกับ respect

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deference"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
respectrespect
reverencerespect
esteemrespect
honorrespect
admirationrespect
high opinionrespect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "respect" เหมือนกับ "deference"   ได้แก่