ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "defer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  defer

  ความหมายคล้ายกันกับ delay

  แปลว่า เลื่อน

  ความหมายคล้ายกันกับ delay

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "defer"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
put offdelay
postponedelay
procrastinatedelay
delaydelay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "delay" เหมือนกับ "defer"   ได้แก่