ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "defect"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  defect

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  แปลว่า ข้อบกพร่อง

  ความหมายคล้ายกันกับ defect

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "defect"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
imperfectiondefect
faultdefect
blemishdefect
deficiencydefect
flawdefect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "defect" เหมือนกับ "defect"   ได้แก่