ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "defeater"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  defeater

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  แปลว่า defeater

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "defeater"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
victorvictor
conquerorvictor
vanquishervictor
winnervictor
championvictor
champvictor

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "victor" เหมือนกับ "defeater"   ได้แก่