ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dedicated"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dedicated

  ความหมายคล้ายกันกับ true

  แปลว่า โดยเฉพาะ

  ความหมายคล้ายกันกับ true

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dedicated"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
truetrue
accuratetrue
constanttrue
propertrue
loyaltrue
sinceretrue
firmtrue
dutifultrue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "true" เหมือนกับ "dedicated"   ได้แก่