ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "decrease"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decrease

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  แปลว่า ลดลง

  ความหมายคล้ายกันกับ decrease

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "decrease"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
diminishdecrease
reducedecrease
cutdecrease
lessendecrease
declinedecrease
shrinkdecrease

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "decrease" เหมือนกับ "decrease"   ได้แก่