ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "decoration"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  decoration

  ความหมายคล้ายกันกับ ornament

  แปลว่า ตกแต่ง

  ความหมายคล้ายกันกับ ornament

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "decoration"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
adornmentornament
enrichmentornament
ornamentornament
enhancementornament
embellishmentornament

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ornament" เหมือนกับ "decoration"   ได้แก่