ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "declare"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  declare

  ความหมายคล้ายกันกับ say

  แปลว่า ประกาศ

  ความหมายคล้ายกันกับ say

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "declare"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
speaksay
pronouncesay
articulatesay
verbalizesay
exclaim -say
saysay
statesay
remarksay
uttersay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "say" เหมือนกับ "declare"   ได้แก่