ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "damage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  damage

  ความหมายคล้ายกันกับ injure

  แปลว่า ความเสียหาย

  ความหมายคล้ายกันกับ injure

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "damage"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
injureinjure
woundinjure
harminjure
hurtinjure

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "injure" เหมือนกับ "damage"   ได้แก่