ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "cure"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  cure

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  แปลว่า รักษา

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  cure

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า รักษา

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "cure"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
healcure
restorecure
mendheal
alleviatecure
make wellheal
repairheal

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "heal" เหมือนกับ "cure"   ได้แก่