ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "crop up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  crop up

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า พืชที่ขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "crop up"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
take placeoccur
occuroccur
ariseoccur
come aboutoccur
transpireoccur
happenoccur
slip upmistake
break updivide
make upform

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "crop up"   ได้แก่