ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "control"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  control

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  แปลว่า ควบคุม

  ความหมายคล้ายกันกับ have

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "control"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
holdhave
retainhave
havehave
ownhave
possesshave
out of controlreckless
have funplay

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "have" เหมือนกับ "control"   ได้แก่