ค้นหาSynonyms

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "confer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    confer

    ความหมายคล้ายกันกับ give

    แปลว่า มอบให้

    ความหมายคล้ายกันกับ give

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "confer"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
assigngive
offergive
presentgive
grantgive
givegive
awardgive
providegive
furnishgive
bestowgive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "give" เหมือนกับ "confer"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน