คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "conceal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    conceal

    ความหมายคล้ายกันกับ hide

    แปลว่า ปกปิด

    ความหมายคล้ายกันกับ hide

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "conceal"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
coverhide
veilhide
hidehide
secretehide

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "hide" เหมือนกับ "conceal"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน