ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "composed"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  composed

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ประกอบด้วย

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  composed

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ประกอบด้วย

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "composed"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
relaxedcalm
calmcalm
serenecalm
tranquilcalm
peacefulcalm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "calm" เหมือนกับ "composed"   ได้แก่