ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "clamor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  clamor

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  แปลว่า ก้อง

  ความหมายคล้ายกันกับ noise

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "clamor"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
blarenoise
noisenoise
clatternoise
racketnoise
blastnoise
uproarnoise

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "noise" เหมือนกับ "clamor"   ได้แก่