ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "children"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    children

    ความหมายคล้ายกันกับ children

    แปลว่า เด็ก

    ความหมายคล้ายกันกับ children

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "children"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
totschildren
broodchildren
kidschildren
offspringchildren
youngsterschildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "children"   ได้แก่