ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "children"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  children

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  แปลว่า เด็ก

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "children"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
totschildren
broodchildren
youngsterschildren
kidschildren
offspringchildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "children"   ได้แก่