ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "charm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  charm

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  แปลว่า เสน่ห์

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "charm"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
enchantcharm
enthrallcharm
mesmerizecharm
fascinatecharm
captivatecharm
enrapturecharm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "charm" เหมือนกับ "charm"   ได้แก่