ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "category"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    category

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

    แปลว่า ประเภท

    ความหมายคล้ายกันกับ kind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "category"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
benignkind
sortkind
varietykind
breedkind
caringkind
sympathetickind
benevolentkind
typekind
helpfulkind