ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "careless"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  careless

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า ไม่ระมัดระวัง

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  careless

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

  แปลว่า ไม่ระมัดระวัง

  ความหมายคล้ายกันกับ reckless

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "careless"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
recklessreckless
thoughtlessreckless
rashreckless
irresponsiblereckless
hastyreckless
wildreckless
out of controlreckless
inattentivereckless

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "reckless" เหมือนกับ "careless"   ได้แก่