ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "captivate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  captivate

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  แปลว่า จับใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ charm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "captivate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
enchantcharm
enthrallcharm
charmcharm
mesmerizecharm
fascinatecharm
enrapturecharm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "charm" เหมือนกับ "captivate"   ได้แก่