ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "calm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  calm

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ความสงบ

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "calm"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
relaxedcalm
composedcalm
serenecalm
tranquilcalm
peacefulcalm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "calm" เหมือนกับ "calm"   ได้แก่