ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "bulky"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bulky

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "bulky"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
fatlarge
obeselarge
biglarge
enormouslarge
heavylarge
sizeablelarge
largegreat
hugelarge

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "large" เหมือนกับ "bulky"   ได้แก่